Prosjekter

Siden oppstarten i 2008 har Fellestiltakene LO-VIRKE fasilitert for en rekke prosjekter utført i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner – for å bidra til bedre samarbeid og økt verdiskapning i bedriftene. Her et utvalg av dem.

Bedriftsutvikling i handel og service: Økt samarbeid – økt verdiskaping

Partsbasert utviklingsprosjekt gjennomført i den enkelte bedrift blant annet med sikte på økte
og forbedrede arbeids- og samarbeidsforhold i handels- og servicenæringen.

Les mer om Bedriftsutvikling i handel og service: Økt samarbeid – økt verdiskaping

Ufrivillig deltid – kartlegging og tiltak

Et tredelt forskingsprosjekt skal blant annet kartlegge omfang og gjennomføre tiltak med sikte på redusert deltidsandel blant en rekke yrkesgrupper innen varehandelen.

Les mer om Ufrivillig deltid – kartlegging og tiltak

Den urbane nærtransportsjåførens arbeidshverdag

Kartleggingsstudie blant transportsjåfører i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo som beskriver de urbane nærtransportsjåførenes arbeidshverdag og skal generere forbedringstiltak.

Studien danner grunnlag for konkrete partsmessige forbedringsaktiviteter knyttet til helse, miljø og sikkerhetsrelaterte forhold i transportyrkene, samt identifiserer relevante hms-utfordringer knyttet til varetransportenes rammebetingelser både trafikalt og ellers i utøvelsen av yrket.

Les mer om Den urbane nærtransportsjåførens arbeidshverdag

Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt

Kartleggingsprosjekt som skal bidra til å redusere sykefraværet blant yngre, gravide kvinner i handels- og servicenæringen.

Hovedmålet i prosjektet er å redusere sykefraværet for gravide i varehandelen og styrke trepartssamarbeidet rundt IA-avtalen.

Les mer om Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt

Nye IA-opplæringsverktøy

Tre nyproduserte filmer med læringsstøtte på web skal gjøre aktørene i bedriftene bedre rustet i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.

Gjennom IA-avtalen har partene i arbeidslivet forpliktet seg til å utvikle skoleringsopplegg som setter de ulike aktørene på virksomhetsnivå i stand til å skjøtte sine roller i IA-arbeidet.

Les mer om Nye IA-opplæringsverktøy

Lars Hogne Kaldestad, VIRKE
Tlf: 22 54 17 50 Mob: 920 61 084
Renate Klopp, LO
Tlf: 23 06 16 95 Mob: 918 48 673