Aktiviteter i regi av Fellestiltakene LO-Virke gjør en forskjell

To undersøkelser utført av Opinion AS viser at medlemmer fra begge parter mener at aktiviteter i regi av Fellestiltakenes LO-Virke gir positive bidrag til et forbedret samarbeidsklima. Resultatene fra den store kartleggingsundersøkelsen viste at mange mener samarbeidsklimaet er bedre nå enn tidligere år, og deltakelse synes også å skape en optimisme om fremtiden.

Les mer

Samarbeid for bærekraftig bilvask

Det har ved flere anledninger vært saker i media om hvordan markedet for bilvask domineres av useriøse aktører. Virke anslår at det hvert år unndras mellom 114 og 266 millioner kroner fra beskatning som følge av svarte bilvasktilbydere i Norge. Dette er ikke bare synd for de seriøse aktørene som mister mye inntekt, men det er også en fare for både personer og miljø.

Les mer

Sammen for bærekraftig bilvask

Handel og Kontor, Fellesforbundet, Virke og Fellestiltakene LO-VIRKE har gått sammen for å støtte de seriøse og bærekraftige aktørene i bilvaskbransjen.

Les mer

SAMBA undersøkelsen 2018

Hovedtendensen fra den årlige Samba-undersøkelsen i perioden 2014-2019 viser at det norske samarbeidsklimaet er stabilt og godt. Årets undersøkelse viser også tydeligere enn før at aktiviteter i samarbeid med Fellestiltakene LO – Virke bidrar postivt til samarbeidet. Resultatene nyanseres ved LO-medlemmene i stadig mindre grad oppgir at samarbeidsklimaet har bedret seg siste året.

Les mer

Trivsel på jobb

I grossistvirksomheten Astrup er det gjennomført et vellykket nærværsprosjekt som har medført både økt trivsel og redusert sykefravær.

Les mer

Lean-prosjektet i Mo i Rana: Veien videre

I begynnelsen av oktober 2018 samlet partene i Lean-prosjektet seg for å diskutere tiltakene som var iverksatt så langt i år, og å stake ut veien videre. På den historiske Røssøygården var alt tilrettelagt for å dele erfaringer og jobbe med team building.

Les mer

Lean i dagligvarebransjen

Fire Bunnpris-butikker i Mo i Rana var først ut med å ta i bruk Lean i norsk dagligvarebransje. Erfaringene deres er oppløftende og kan bane vei for en ny måte å tenke butikkdrift på.

Les mer

Velkomstkonferanse

Fellestiltakene LO-VIRKE inviterer til: Velkomstkonferanse for virksomheter som har inngått tariffavtale mellom HK i Norge og Virke, onsdag 26. og torsdag 27. september 2018 i Oslo.

Les mer

SAMBA – Samarbeidsklima i riktig retning

Fellestiltakene LO-VIRKE har etablert en SAMBA «indeks» for å måle samarbeidsklima i «virksomhets-Norge» over tid og for å dokumentere effekten av aktiviteter og tiltak gjennomført i regi av Fellestiltakene LO-VIRKE. Målingen er gjennomført 4 ganger hver høst fra 2014 til og med høsten 2017.

Les mer

Lean er nyttig i alle bransjer

Bunnprisbutikkene på Mo implementerer i 2018 et stort Lean-prosjekt hvor ledelse og ansatte skal jobbe sammen for å bedre samarbeid og utvikle bedriften. Prosjektet er delfinansiert gjennom Fellestiltakene LO-VIRKE. Arbeidsfilosofien Lean har røtter fra Toyotakonsernet på 50- og 60-tallet og er videreutviklet gjennom flere tiår med mål om å effektivisere produksjonen.

Les mer

Astrup satser på samarbeid

Gode erfaringer med tidligere prosjekter var avgjørende for å igangsette et nytt prosjekt hos Astrup as. Det nye prosjektet, med oppstart i 2018 og varighet ut 2020, har fokus på samhandling mellom avdelinger, gruppesamarbeid på tvers av avdelingene og samarbeidsforholdene mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte.

Les mer

Unikt kompetanseløft for Bunnpris

Fire Bunnprisbutikker på Mo investerer i samarbeid og kompetanse for å møte morgendagens konkurranse. Prosjektet, som går gjennom hele 2018, skal benytte LEAN som arbeidsmodell.

Les mer

Samarbeidskonferansen LO-VIRKE 2018

Fellestiltakene LO-Virke inviterer til Samarbeidskonferansen 2018 mellom LO og Virke - et bidrag for å styrke partssamarbeidet mellom organisasjonene og en arena for dialog, informasjonsspredning og utforming av felles politikk.

Les mer