Velkomstkonferanse

Fellestiltakene LO-VIRKE inviterer til: Velkomstkonferanse for virksomheter som har inngått tariffavtale mellom HK i Norge og Virke, onsdag 26. og torsdag 27. september 2018 i Oslo.

Les mer

SAMBA – Samarbeidsklima i riktig retning

Fellestiltakene LO-VIRKE har etablert en SAMBA «indeks» for å måle samarbeidsklima i «virksomhets-Norge» over tid og for å dokumentere effekten av aktiviteter og tiltak gjennomført i regi av Fellestiltakene LO-VIRKE. Målingen er gjennomført 4 ganger hver høst fra 2014 til og med høsten 2017.

Les mer

Lean er nyttig i alle bransjer

Bunnprisbutikkene på Mo implementerer i 2018 et stort Lean-prosjekt hvor ledelse og ansatte skal jobbe sammen for å bedre samarbeid og utvikle bedriften. Prosjektet er delfinansiert gjennom Fellestiltakene LO-VIRKE. Arbeidsfilosofien Lean har røtter fra Toyotakonsernet på 50- og 60-tallet og er videreutviklet gjennom flere tiår med mål om å effektivisere produksjonen.

Les mer

Astrup satser på samarbeid

Gode erfaringer med tidligere prosjekter var avgjørende for å igangsette et nytt prosjekt hos Astrup as. Det nye prosjektet, med oppstart i 2018 og varighet ut 2020, har fokus på samhandling mellom avdelinger, gruppesamarbeid på tvers av avdelingene og samarbeidsforholdene mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte.

Les mer

Unikt kompetanseløft for Bunnpris

Fire Bunnprisbutikker på Mo investerer i samarbeid og kompetanse for å møte morgendagens konkurranse. Prosjektet, som går gjennom hele 2018, skal benytte LEAN som arbeidsmodell.

Les mer

Samarbeidskonferansen LO-VIRKE 2018

Fellestiltakene LO-Virke inviterer til Samarbeidskonferansen 2018 mellom LO og Virke - et bidrag for å styrke partssamarbeidet mellom organisasjonene og en arena for dialog, informasjonsspredning og utforming av felles politikk.

Les mer