To undersøkelser utført av Opinion AS viser at medlemmer fra begge parter mener at aktiviteter i regi av Fellestiltakenes LO-Virke gir positive bidrag til et forbedret samarbeidsklima. Resultatene fra den store kartleggingsundersøkelsen viste at mange mener samarbeidsklimaet er bedre nå enn tidligere år, og deltakelse synes også å skape en optimisme om fremtiden.

Den kvalitative undersøkelsen med dybdeintervjuer av tillitsvalgte og ledere gav verdifull innsikt i opplevelsen av ulike tiltak. Den høye tilfredsheten med gjennomføring av samarbeidskonferansene handler særlig om å kunne møtes og bygge relasjoner på tvers, øke kompetansen samt at opplevelsen av kompetanseheving om partssamarbeid som skjer i fellesskap bidrar til å sikre felles forståelse. Ved deltakelse i prosjekter der man lykkes med involvering kommer partene tettere på hverandre på alle måter, og det oppleves også positivt for samarbeidsklimaet generelt.

Forbedringspotensialet ved konferansene handlet primært om «one size does not fit all» og at det er viktig at opplegget tilpasses den enkelte virksomhet. En generell utfordring, både for tiltak etter konferanser og når prosjekter skal over i drift, er hvordan sikre implementering. Kontinuerlig forventningsavklaring og tiltak som kan bidra til å styrke forankring og implementering synes aktuelt og nødvendig for å lykkes over tid.

Sekretariatet jobber nå med videreutvikling av tjenestene basert på de nyttige innspillene. Takk til alle som bidro til undersøkelsene, vi gleder oss til fortsettelsen!

Ta kontakt med oss så kan vi sammen se på hva Fellestiltakene kan bidra med for å fremme samarbeid i din virksomhet. Vi tilpasser våre tjenester etter de behov bedriften har.