Gode erfaringer med tidligere prosjekter var avgjørende for å igangsette et nytt prosjekt hos Astrup as. Det nye prosjektet, med oppstart i 2018 og varighet ut 2020, har fokus på samhandling mellom avdelinger, gruppesamarbeid på tvers av avdelingene og samarbeidsforholdene mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte.

Tydelige suksessfaktorer.

Medvirkning og engasjement fra alle medarbeidere er satt som suksessfaktor. Ledelse og samarbeid står sterkt hos Astrup, hvor man er enige om at tilstedeværelse og trivsel for hver enkelt medarbeider ikke kommer gjennom skippertaksmetoden, men langsiktig arbeid. Endringsprosesser krever systematisk arbeid og kontinuerlig fokus der medarbeiderne er aktivt deltagende gjennom alle tre år.

 

God organisering.

Prosjekteierne hos Astrup er et utvidet AMU (klubb, vernetjenesten og ledelsen) Arbeidet i prosjektet koordineres av en styringsgruppe som har en todelt rolle som styringsgruppe og ressursgruppe. Styringsgruppen er sammensatt av partene ved Astrup og Fellestiltakene LO-VIRKE.

 

Samarbeidskonferanse og kick-off.

29-30 januar ble første samarbeidskonferanse gjennomført. I løpet av dagene ble grunnlaget for det videre arbeidet lagt med gode diskusjoner om blant annet hva man er gode på i dag og hvor man finner tydelige forbedringspotensialer. Dag Vadla (konsulent og organisasjonspsykolog) ledet dagene hvor også Fellestiltakene LO-VIRKE deltok som ressurspersoner. Fellestiltakene LO-VIRKE støtter prosjektet økonomisk og ser frem til å jobbe sammen med partene hos Astrup as gjennom hele prosjektet.