Kanskje ikke noe du har tenkt så veldig mye på? Men er du klar over fordelene ved å være organisert, både som ansatt og arbeidsgiver?

Kjenner du til hvilke rettigheter du sikres gjennom en tariffavtale? Ønsker du å være med å forme fremtiden for bensinstasjoner og ta del i det grønne skiftet?

La oss ta deg med på en liten reise på litt over minuttet og se om du får lyst til å vite mer om fordelene med å delta i et organisert arbeidsliv:

 

Bensinstasjoner står midt i et omfattende og spennende skifte hvor de går fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. En felles organisert næring jobber for et seriøst arbeidsliv og en bærekraftig utvikling.

Som arbeidstaker kan du sammen med arbeidsgiver sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold i bransjen. Det skal være lett for deg å ta din del av dette ansvaret, og samtidig kjenne til dine rettigheter. Den beste måten å gjøre dette på er å organisere seg i en arbeidstakerorganisasjon og stille krav om tariffavtale. En tariffavtale sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold som kommer både deg og de andre som er organisert på din arbeidsplass til gode.

En tariffavtale gjør også hverdagen for arbeidsgiver enklere gjennom at arbeids- og lønnsvilkårene er tydelig beskrevet. I tillegg bidrar tariffavtalen til at lønnsforhandlingene foregår på en strukturert og forutsigbar måte.

I Norge har vi lang tradisjon for et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Samarbeidet bygger på en felles forståelse av viktigheten av gode arbeidsforhold. Sørg for å være organisert du også – meld deg inn i Handel og Kontor, Fellesforbundet eller Virke Servicehandel!

 

Mer informasjon finner du her:

 

For deg som er arbeidstaker:

Handel og Kontor: www.hkinfo.no

Fellesforbundet: www.fellesforbundet.no

 

For deg som er arbeidsgiver:

Virke Servicehandel: www.virke.no

 

Denne filmen er en forlengelse av kampanjen "Bærekraftig bilvask" i regi av Handel og Kontor, Fellesforbundet, Virke Servicehandel og Fellestiltakene LO-VIRKE. Du kan lese mer om kampanjen på www.brabilvask.no