Fellestiltakene LO-VIRKE inviterer til: Velkomstkonferanse for virksomheter som har inngått tariffavtale mellom HK i Norge og Virke, onsdag 26. og torsdag 27. september 2018 i Oslo.

Fellestiltakene LO-Virke ønsker at partene skal få en anledning til å møte organisasjonene og bli kjent med muligheter og forpliktelsene som følger avtaleverk. Vi ønsker å gi dere et godt møte, god underholdning og faglig påfyll. Dette er en arena hvor dere som parter i egen virksomhet og sammen med andre virksomheter kan bli bedre kjent, utveksle erfaringer om samarbeid og å danne et godt grunnlag for videre samarbeidsutvikling.

Målgruppen for velkomstkonferansen er butikksjef/ toppleder/ personalleder, tillitsvalgt og hovedverneombud (to til tre fra hver virksomhet) i våre samarbeidende virksomheter på tariffavtale mellom Virke – HK. 

Konferansen vil holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, med underholdning, god middag, hotellovernatting og faglig påfyll.

Tønne & Tusvik vil stå for en sjokkåpning av vår velkomstkonferanse etterfulgt av en felles middag for alle deltakerne.

Virke arrangerer sin årlige handelskonferanse på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. Vi starter programmet vårt kl 18:00 i god tid etter at det faglige programmet på Handelskonferansen er endt.

 

Hvorfor velkomstkonferanse og samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgt og vernetjeneste? 

Virke og HK setter samarbeidsutvikling mellom partene lokalt høyt på agendaen, og ønsker å legge til rette for dette.  Det er en kjensgjerning at det skapes bedre prosesser rundt viktige forhold i virksomheten, når partene kommuniserer og samarbeider godt, og bygger tillit og trygghet i relasjonen med hverandre.

Ved å invitere flere virksomheter sammen til felles samarbeidskonferanse, oppnår man i større grad eksempler på beste praksis og at deltakerne fra begge sider får mulighet for å lære av hverandre og får tilfang av samme informasjon. I tillegg er det en mulighet for å diskutere bransjemessige utfordringer, reflektere og dele felles gleder både sosialt og bransjemessig. Videre vil dere gjennom deltakelse bli bedre kjent med organisasjonene Virke og HK og hva de kan bidra med overfor deres virksomhet.

Program:

Onsdag 26. september  
18:00 – 18:30 Velkommen og presentasjon av deltakere og bidragsytere
18:30 – 20:00 Standup ved Tønne & Tusvik
20:00 Felles middag og sosial prat utover kvelden
   
Torsdag 27. september  
Før 09:00 Frokost
09:00 – 09:45  Introduksjon av organisasjonene ved Forbundsleder, HK, Trine Lise Sundnes og direktør politikk og tariff, Virke, Inger Lise Blyverket
10:00 – 13:00  Kommunikasjon, samarbeid og tillit, samarbeidsutvikling i praksis, Institutt for salg og markedsføring, Eirik Petersen
13:00 – avreise Felles lunsj og vel hjem

 

Hva dekker Fellestiltakene LO VIRKE og hva dekker virksomheten og den enkelte deltaker selv?  

  • Deltakerne bestiller selv sin enkelte reise til og fra konferansen.
  • Fellestiltakene LO-VIRKE refunderer flyreise, tog, buss, taxi, parkering etter bilag. Hver enkelt virksomhet sender samlefaktura for sine deltakere til Fellestiltakene LO-VIRKE.
  • Fellestiltakene LO-VIRKE dekker alle oppholdsutgifter og drikke til maten. Alt i privatregi under oppholdet, for eksempel bar og ting som settes på rommet, er for den enkeltes egen regning.
  • Virksomheten dekker lønn for deltakerne fra begge sider som normalt.

 

Meld gjerne din interesse allerede nå.

Klikk her for å melde deg på.

Senest innen mandag 17. september 2018

Ved spørsmål ring gjerne, svarmail sendes til Renate og/eller Hogne:

LHK@virke.no tlf 92 06 10 84

renate.klopp@lo.no tlf 91 84 86 73

Velkommen!