I 2016 bestemte «Fellestiltakene LO – Virke» å etablere prosjektet «Forebygging av arbeidsmarkeds-kriminalitet (A-Krim) i varehandelen.» Hensikten var å undersøke omfang av opplevd A-Krim og kunnskapen om temaet i varehandelen i dag.

Fellestiltakene LO – Virke, HK i Norge og Virke inviterer til

Frokostmøte - Arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen.

Sted: Virkes lokaler, 7.etasje, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Dato: 3. oktober kl. 08:30 (Registrering og frokost fra kl. 08:00)

Seminaret avsluttes senest kl. 11:00

I 2016 bestemte «Fellestiltakene LO – Virke» å etablere prosjektet «Forebygging av arbeidsmarkeds­kriminalitet (A-Krim) i varehandelen.» Hensikten var å undersøke omfang av opplevd A-Krim og kunnskapen om temaet i varehandelen i dag.

Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse på nett blant LO/HK sine tillitsvalgte og medlemmer av Virke. I tillegg til dette har det vært foretatt enkelte intervjuer og analyse av Kriminalitets­under­søkelsen (KRISINO 2017) fra Næringslivets Sikkerhetsråd. 

Opinion har på vegne av NSR gjennomført telefonintervjuer av mer enn 2000 personer der virksomhetenes kontrollrutiner er vurdert.

Påmelding innen 27. september kl. 16:00 til:

Meld deg på her

 

Agenda

1 Velkommen
Thor Marin Bjerke, Prosjektleder Virke/Fellestiltakene

2 HK/Virke om A-krim
Forbundsleder, HK, Trine Lise Sundnes og direktør politikk og tariff, Virke, Inger Lise Blyverket

3 A-krim i varehandelen sett fra A-krimsenteret i Oslo
Katrine Waaktaar-Slokvik, seniorrådgiver, NAV Kontroll øst/A-krimsenteret i Oslo

4 Kan vi lære noe av Limesaken?
Werner Male, Etterforskningsleder, Øst Politidistrikt Romerike

5 Hvilke utfordringer har varehandelen og hva viste undersøkelsene?
Thor Martin Bjerke, Prosjektleder Virke/Fellestiltakene

6 Hva må virksomhetene gjøre?
Tore Berg, Seniorrådgiver, Virke

7 Avslutning/spørsmål
I plenum