Jobber du med bilvask eller på en bensinstasjon? Da bør du være organisert, for da er du sikret ryddige arbeidsforhold og tarifflønn.

Gjennom samarbeidsprosjektet «Bærekraftig bilvask» har partene i arbeidslivet en felles kampanje nettopp for deg som jobber på bensinstasjon eller med bilvask, vi er opptatte av et seriøst arbeidsliv og deres trygghet. Dette er et tilbud til deg fordi vi mener at et organiser arbeidsliv med tariffavtaler bidrar til å sikre et seriøst arbeidsliv og likere konkurranse for næringen.

En felles organisert næring vil stå sterkere mot de useriøse aktørene og vi mener det er lettere for forbrukerne å velge rett når det er velorganiserte forhold hos leverandørene. Vi oppfordrer deg til å lese mer om dine rettigheter og hva det betyr for deg å organisere deg. Både arbeidsgivere og ansatte kan dra nytte av å være en del av det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon eller arbeidstakerorganisasjon. Som organiserte har dere et felles ansvar for ordentlige og ryddige forhold på jobben.

Ved et tett og godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen i de enkelte virksomhet, er organiserte forhold en suksessfaktor.

Les mer på www.brabilvask.no/organiserdeg