Fire Bunnprisbutikker på Mo investerer i samarbeid og kompetanse for å møte morgendagens konkurranse. Prosjektet, som går gjennom hele 2018, skal benytte LEAN som arbeidsmodell.

Aldri har det blitt gjennomført et LEAN kompetansehevingsprosjekt innen dagligvarehandelen i denne størrelsesordenen i Norge. Prosjektet har en kostnadsramme på 500 000,-. Av dette har fellestiltakene som er et samarbeid mellom LO og Virke støttet med 300 000,-.

Tiltaket kjøres som et samarbeidsprosjekt hvor ledelse og ansatte skal styre prosjektet fremover sammen. Styringsgruppen består av ledelsen, tillitsvalgte, repr. fra fellestiltakene og Lean Senter Nord.

Målet med prosjektet er å utvikle et godt samarbeid mellom ansatte og ledelse. Gjennom dette skal driften utvikles med fokus på bedre kundeopplevelser. I tillegg skal prosjektet jobbe frem økt effektivisering uten å bruke flere timeverk og identifisere unødvendige kostnader. I dette ligger et ønske om å øke omsetningen i en tøff konkurransehverdag.

Prosjektet skal gjennomføres ved felles samlinger med fokus på ny kunnskap og erfaringsutvikling. I tillegg vil det blir innført systematikk for problemløsning og kontinuerlig forbedring. Kick-off for prosjektet ble holdt 16. Januar og vi ser frem til å følge utviklingen gjennom året.

FAKTA OM LEAN:

  • LEAN er en overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver på tvers i en organisasjon. I tillegg brukes LEAN som en samlebetegnelse for rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå.
  • LEAN vektlegger et langsiktig perspektiv hvor forbedringsarbeid er godt forankret på alle nivåer i en organisasjon.
  • Sentralt i LEAN som står fokus på mennesker, gjennom gjensidig respekt, delegering av utfordringer, dyrke det beste i hvert enkelt individ og ha samspill i alle prosesser.