Bunnprisbutikkene på Mo implementerer i 2018 et stort Lean-prosjekt hvor ledelse og ansatte skal jobbe sammen for å bedre samarbeid og utvikle bedriften. Prosjektet er delfinansiert gjennom Fellestiltakene LO-VIRKE. Arbeidsfilosofien Lean har røtter fra Toyotakonsernet på 50- og 60-tallet og er videreutviklet gjennom flere tiår med mål om å effektivisere produksjonen.

Etter at Toyota etablerte produksjonsmetodikken har andre har fulgt etter. Prinsippene er logiske og forholdsvis lettfattelige og har vist seg å være overførbare til alle slags selskaper. Lean er en arbeidsfilosofi som skal bidra til økt trivsel, styrket konkurransekraft og lønnsomhet. Man skal øke samhandlingen og kommunikasjonen på tvers av enhetene og skape en kultur for forbedring – øke verdiskapingen for kundene og fjerne sløsing. Få selskaper kan si seg uenig i at dette er arbeidsområder man ikke bør ha kontinuerlig fokus på.

Les mer om Bunnprisprosjektet og Lean-senter Nord som jobber sammen med Bunnpris gjennom 2018 her.