Samarbeidsprosjektet for kompetanseheving i de fire Bunnpris-butikkene i Mo i Rana beskrives som en suksesshistorie av både ledere og ansatte. Partssamarbeidet har vært avgjørende for hele prosjektet, som har mottatt støtte fra Fellestiltakene LO- VIRKE.

Initiativet til det modige prosjektet kom fra Ørjan Skonseng, deleier av fire Bunnpris-butikker i Mo i Rana. Ørjan er opptatt av bedriftsfilosofi og -utvikling og deler ofte erfaringer med ledere fra andre bransjer. Han fattet interesse for Lean, en kjent og mye anvendt prosessfilosofi fra industrien. Ørjan leste seg opp på Lean-filosofien og så potensialet i å innføre denne måten å jobbe på. I Bunnpris sentralt var det vanskelig å få den økonomiske støtten som behøvdes, og derfor ble det til at han kontaktet Fellestiltakene.

Lars Hogne Kaldestad, Virkes sekretariatsleder i Fellestiltakene LO-VIRKE og Renate Klopp, LOs sekretariatsleder i Fellestiltakene LO-VIRKE stilte grunnleggende krav til at alt som skulle gjennomføres måtte forankres i en styringsgruppe bestående av både ledere og tillitsvalgte. Det er dette partssamarbeidet som ligger til grunn for den økonomiske støtten som har blitt bevilget til gjennomføringen.

 

God bedriftsfilosofi å ha menneskene med seg

Kick-off-konferansen for prosjektet ble avholdt høsten 2017 på Lurøy. Tilstede var ledere og tillitsvalgte fra butikkene, Fellestiltakene og Katrine Stormdalshei fra Lean Senter Nord. Mens Katrine hadde ansvaret for kompetanseheving gjennom Lean-filosofien, bistod sekretariatslederene fra Fellestiltakene LO-VIRKE med kompetanse og erfaring på å drive prosjektet gjennom et velfungerende partssamarbeid.

Sekretariatslederne roser engasjementet som har blitt demonstrert. De innrømmer at de i utgangspunktet var skeptiske til hvordan det kom til å fungere, men er nå enige om at Bunnpris-teamet har imponert og vist at de har taklet det veldig bra.

– Allerede fra det første møtet med styringsgruppa opplevde vi et imponerende pågangsmot. Samtlige var enige om at dette skulle de få til sammen, og det har de virkelig gjort!  Vi opplever at teamet har vokst veldig i sitt partssamarbeid gjennom det siste året. Fravær av samarbeid er dyrere enn sykefravær. Velfungerende partssamarbeid er avgjørende for å unngå friksjon og konflikt når store prosjekter skal iverksettes. Det er like viktig for arbeidsmiljøet som det er for klingende mynt. Det er en god bedriftsfilosofi å ha menneskene med seg.

Tove Valla er hovedtillitsvalgt i prosjektet og representerer alle de fire butikkene i  Lean-prosjektet. Hun har vært de ansatte og tillitsvalgtes stemme i styringsgruppa, som i tillegg til henne består av Ørjan, Renate, Hogne og Lean-spesialistene.

– Vi kunne jo ingenting om Lean da vi begynte, men Benjamin fra Lean Senter Nord har vært til stor hjelp. Vi kom overraskende fort i gang!

 

En lærende organisasjon

Benjamin Aspdal og Katrine Stormdalshei jobber i Lean Senter Nord, og har vært faglige veiledere helt siden oppstartskonferansen. Også de berømmer partssamarbeidet og deltagernes innsatsvilje. Katrine har lang erfaring og brenner for å formidle kunnskap om Lean-filosofien.

– Lean handler i stor grad om å bli en smidig og lærende organisasjon. Det er et forbedringsarbeid satt i system og mye dreier seg om å redusere svinn og sløsing med tid, ved hjelp av inkludering og kompetanseheving.

Benjamin fremhever de ansattes kreativitet og evne til å ta eierskap i prosjektet ved å lage sine egne begreper for elementer i organiseringen av butikkene. Et eksempel på dette er handlevognen som ble merket med “Ingenmannsting”, hvor gjenstander som ingen vet hvor skal være blir samlet.

– Startmålinger og underveismålinger av resultatene viser at arbeidet gir resultater. Det blir spennende å se hvor langt de kan komme.

 

Interessert i å finne ut mer om prosjektet?

Les mer om hvordan Bunnpris-butikkene tok i bruk Lean-metodikken i dagligvarebransjen.

Les mer om videreføring av Lean-prosjektet og veien videre for Bunnpris-prosjektet.

 

Ørjan Skonseng er medeier av fire Bunnpris-butikker i Mo i Rana og initiativtaker til det banebrytene prosjektet. I oktober 2018 tok han for andre gang med seg teamet til Røssøya for å utveklse erfaringer og stake ut veien videre. Teamet bestod av foredragsholdere fra Lean Senter Nord og NAV, ledere og tillitsvalgte fra de fire butikkene og sekretariatslederene fra Fellestiltakene (LO-Virke).

 

Katrine og Benjamin fra Lean-Senter Nord holder foredrag under konferansen

Motivasjon og faglige sparringspartnere har vært viktig for Bunnpris-gjengen og de har hatt løpende kontakt med rådgiverne fra Lean Senter Nord. Her er Benjamin Aspdal og Katrine Stormdalshei på Røssøya og presenterer resultatene fra de forskjellige tiltakene som har blitt iverksatt. 

 

I Bunnpris Gourmet på Mosenteret ser man takket være godt partssamarbeid  god effekt av Lean-tiltakene som er implementert. Fra venstre: Renate Klopp (LOs sekretariatsleder i Fellestiltakene LO-Virke), Tove Valla (hovedtillitsvalgt for Lean-prosjektet), Ørjan Skonseng (medeier og initiativtaker) og Stian Oddvang (tillitvalgt i Bunnpris Gourmet).

 

Les mer om Lean i dagligvarebransen