Det har ved flere anledninger vært saker i media om hvordan markedet for bilvask domineres av useriøse aktører. Virke anslår at det hvert år unndras mellom 114 og 266 millioner kroner fra beskatning som følge av svarte bilvasktilbydere i Norge. Dette er ikke bare synd for de seriøse aktørene som mister mye inntekt, men det er også en fare for både personer og miljø.

Useriøse aktører har sjelden fokus på HMS og arbeidsmiljø, samt at lover og regler for bilvask blir ofte ikke overholdt. Bruk av skadelige vaskemidler er regulert for å beskytte både de ansatte og miljøet vi lever i. Giftige vaskemidler kan føre til personskade om de brukes feil og om dette renner ut i naturen kan konsekvensene være kritiske. 

Virke Servicehandel, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Fellestiltakene LO-Virke har nå gått sammen mot useriøse aktører innen bilvask. Våre mål er:

  • å øke bevisstheten blant forbrukere slik at de ønsker å støtte de seriøse aktørene i bransjen.
  • tydeliggjøre fordelene ved et organisert arbeidsliv for arbeidstakerne og arbeidsgiverne.
  • medvirke til at myndighetene sier ja til en egen godkjenningsordning for bilvask-bransjen, som en forlengelse av Bransjeprogram Bil. Denne vurderingen vil skje i løpet av 2020.

 

Vi er veldig stolte av dette samarbeidet og kampanjen er i full gang. Du kan lese mer om kampanjen på brabilvask.no.