Samfunnskritisk. I løpet av de siste ukene har vi fått et nytt ord å forholde oss til. Hvilke funksjoner, hvilke jobber, hvem av oss er sentrale for å holde samfunnet i gang, slik at ikke alt bare stopper opp eller bryter sammen?

Helsepersonell, selvfølgelig. Politi, brannvesen og NAV, for å nevne noen. Og ikke å forglemme – de som sørger for at det finnes mat i butikkene. Vi var ikke mange dagene inn i krisen da tiltagende hamstring viste oss den samfunnskritiske siden av stabil matforsyning. Uten et velfungerende distribusjonsnett – ingen doruller, melposer eller melkekartonger til folket.

ASKO i Drammen er en del av Norges største dagligvaregrossist. 140 mennesker som står på for å sikre stabile leveranser til butikkene hver eneste dag i sin region. Hvordan takler de den nye situasjonen som har oppstått? Hva er nøkkelen til å opprettholde en jevn flyt av dagligvarer i tider som disse?

 

Nært samarbeid mellom bedrift og fagforening

«Samarbeid,» svarer daglig leder Anders Korneliussen. «Nært samarbeid mellom bedrift og fagforening. Vi så tidlig at koronasituasjonen ville by på utfordringer, så vi satte oss umiddelbart ned med tillitsvalgte for å forberede løsninger. Det viktigste var å finne frem til rutiner som kunne redusere smittefaren mellom medarbeiderne samtidig som vi skulle være like leveringsdyktige som før.»

Korneliussen er rask med å påpeke at det i situasjoner som dette er ekstra nyttig å ha en erfaren klubbleder med på laget. John Brandstrup har hatt rollen som hovedtillitsvalgt i 13 år og vet hva det handler om: «Vi kjenner hverandre godt. Ledelsen forstår oss, hører på oss og har den samme interessen som oss i å finne de beste løsningene for begge parter. Derfor var det heller ikke vanskelig å komme til enighet om de ulike tiltakene.»

Og det er ingen liten jobb som nå er gjort mellom klubb og ledelse. I løpet av noen dager var både arbeidstider og rutiner lagt om. Sammen med bedriftens hovedverneombud er det tilsammen innført 70 ulike tiltak.

«Det enkleste var å flytte brorparten av kontormedarbeiderne til hjemmekontor. Litt mer utfordrende var det å finne gode rutiner for de 80 som plukker varer på lageret,» forteller Korneliussen. 

Og Brandstrup supplerer: «Vi måtte øke avstanden mellom folk av hensyn til smittesikkerhet. Løsningen ble å gå fra ett til to skift, med 40 medarbeidere på hvert. Nå kan vi holde 2 meters avstand, vi får lavere trykk på kantine og pausearealer, og altså lavere smitterisiko. Vi er faktisk blitt enige om en grense på 5 personer om gangen både i kantine og pauserom. Og i tillegg har vi innført en times pause mellom de to skiftene til vask og desinfisering av lokaler og utstyr.»

Nå er de begge spente på hvordan situasjonen vil utvikle seg frem mot påske, for i motsetning til næringslivet forøvrig, har de 140 på ASKO i Drammen fått mer å gjøre, ikke mindre.

Står godt rustet for å møte utfordrende tider

«Vårt lager leverer kun til dagligvarebutikker, ikke restauranter, kantiner etc.» forklarer Korneliussen. «Og i påsken, med folk som må holde seg hjemme, er vi spente på hvor mye dette vil påvirke oss. Allerede nå ser vi en vridning mot dagligvarehandelen med en økning på et sted mellom 10 og 20 prosent».

Det betyr at ASKO i Drammen faktisk har måttet ansette fler, og har blant annet fått overført permitterte medarbeidere fra andre deler av konsernet.
«Vi står godt rustet for å møte utfordrende tider», konstaterer John Brandstrup. «Reaksjonene blant de ansatte er positive, de ser utfordringene og er flinke til å følge opp. Alle vil jo unngå smitte, og dette handler jo i bunn og grunn om hele arbeidstokkens ve og vel. Derfor ble det også ganske enkelt å diskutere seg frem til gode løsninger.»

Og Anders Korneliussen avslutter: «Vi har alltid hatt et godt forhold til klubben, men jeg må likevel si at jeg er imponert og stolt over den løsningsorienterte viljen til samarbeid som både klubben, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud har vist i denne utfordrende situasjonen.»

 

Arbeidslivet står overfor helt nye utfordringer

Koronakrisen stiller arbeidslivet overfor helt nye utfordringer. ASKO i Drammen er en av våre mange partnere som i disse dager jobber hardt med å tilpasse seg en ny hverdag gjennom et nært samarbeid mellom ledelse og fagforening.

Over hele landet står våre samarbeidspartnere, ansatte og ledelse skulder ved skulder, drar lasset sammen og gjør sitt beste for å redusere både smitterisiko og økonomiske skadevirkninger. Ingen kjenner foreløpig omfanget av eller resultatet av krisen, men alle deltar vi i den samme dugnaden, og vi har vi det samme målet enten vi er syke, i karantene, permitterte eller bare usikre på fremtiden.

Vi står sammen i dette, og vi har ikke tenkt å gi opp. For alt har en ende, og da skal alle tilbake på jobb.