Med støtte fra Fellestiltakene LO-Virke har fire Bunnpris-butikker i Mo i Rana innført Lean-metodikken i virksomheten. Partssamarbeidet har vært avgjørende for suksessen.

Kalenderen viser 20. november og Renate og Hogne ønsker velkommen til den siste samarbeidskonferansen for B-Lean. Nå skal det spennende prosjektet evalueres, og veien videre skal stakes ut.

Gjengen som er samlet på Scandic på Mo har blitt godt kjent med hverandre gjennom det treårige samarbeidsprosjektet. Dette er tredje gang tillitsvalgte og ledere samles for å utveksle erfaringer og videreutvikle Lean-prosjektet. Til stede er også veilederne Lars Hogne Kaldestad, Virkes sekretariatsleder i Fellestiltakene LO-VIRKE og Renate Klopp, LOs sekretariatsleder i Fellestiltakene LO-VIRKE, Lean-mentor Linda fra Lean senter nord, HK-leder Marius Nilsen og Virkes advokat Marianne Pedersen.

Partssamarbeid og profitt

Ørjan Skonseng er medeier og leder for de fire Bunnpris-butikkene på Mo som de siste to årene har mottatt støtte fra Fellestiltakene for å realisere Lean-metodikken i det daglige arbeidet.

–Vi setter stor pris på å bli fulgt opp av Renate og Lars Hogne på dette med partssamarbeid, det har vært helt avgjørende for resultatet.

Tove Valla er hovedtillitsvalgt for de fire butikkene. Hun sier seg enig i at det har vært en lærerik prosess. –Innad i vår butikk har vi lært mye om teamarbeid, og vi har blitt tryggere på det arbeidet vi gjør. Under samlingen i november 2019 høstet Tove mye annerkjennelse for sin innsats under den store konferansen i Bodø, hvor hun sammen med Ørjan presenterte prosjektet for over femti mennesker.

Tallene bekrefter suksessen

1. Sammenlignet med fjoråret viser den akkumulerte omsetningen per oktober 2019 en økning for samtlige av de fire butikkene.

2. Lønnsprosenten har gått ned. Ingen har fått redusert lønn eller redusert antall ansatte – de har derimot fått til mer uten å ha flere på jobb.

3. Registrert svinn er redusert

4. Realisert brutto har økt

Alle parter er enige om at de må fortsette å jobbe med Lean for å ta vare på den positive utviklingen videre fremover. Helt konkret gjelder det opplæring av nyansatte, innsats for å opprettholde standard over tid, beherske Lean-verktøy som 5S og A3 fullt ut, og videreutvikling av effektive team. I tillegg handler det selvfølgelig om å synliggjøre de gode resultatene og å prioritere de viktigste sakene som gir gevinst. Under konferansen på Mo presenterte hver enkelt av butikkene sine forbedringsprosjekter og fikk innspill fra de andre.

-Det sosiale har vært en veldig viktig del av prosjektet, sier Ørjan. Vi må fortsette den gode dialogen.

Utviklingsprosjekter i butikkene

Tro mot Lean-metodikken går konferansedeltakerne systematisk til verks for å adressere sine forbedringsområder. Forbedringsområdene i hver enkel butikk presenteres på tavla, og de ansvarlige fra butikken får tilbakemeldinger og innspill fra kolleger i de andre butikkene. De drøfter seg gjennom nåsituasjonen, ønskesituasjonen og blir enige om en handlingsplan.

Bunnpris avdeling på Langmoheia har valgt opplæring av nyansatte som sitt forbedringsområde. Deres erfaring viser at håndboken kunne trenge en oppdatering og at den ikke benyttes i høy nok grad. Det medfører usikkerhet på rutiner og utilfredstillende utførelse av arbeidet. Både tillitsvalgte og ledere er enige om at det bør lages en ny opplæringsplan og at de ønsker seg e-opplæring fra kjeden. Bunnpris på Båsmo består av en søndagsåpen “Brustadbu” i tillegg til den vanlige butikken. Deres utfordringer er knyttet til drift med to lagre, og fordeling av varer mellom dem.

Ørjan roser medarbeiderne på Båsmo for å ta tak i et viktig problem. Han påpeker at Lean tross alt er skreddersydd for problemer knyttet til lager og logistikk, og at løsningene konferansedeltakerne diskuterer seg frem til er overførbart til andre butikker når det settes i system.

Gruben og Mo legger også frem utfordringer knyttet logistikk, hos dem dreier det seg om organisering i butikken og kampen mot svin. Diskusjonen mellom partene intensiveres. Tro om det har noe med desserten å gjøre, fleiper noen. Men dette er tydelig noe de alle kjenner seg igjen på, og den engasjerte erfaringsutvekslingen bærer preg av det.

Viktig å bruke organisasjonen sin

Ørjan Skonseng er opptatt av at de fire tillitsvalgte blir flinkere til å samarbeide på tvers av butikkene. Partene er helt enige om at det er mye å hente for de tillitsvalgte ved å utnytte medlemskapet i Handel og kontor. Ørjan tror at fravær av fagforeninger kan være bekvemt for enkelte ledere, men selv anerkjenner han fagforeningen som en viktig brikke i utviklingsprosjekter som dette.

Hogne og Renate er enige: -Dette er viktig for å få resultater. Vervet som tillitsvalgt blir mer interessant når man evner å samarbeide.

Motivasjon fra Lean Senter Nord

I løpet av konferansen får gjengen tid til å adressere både praktiske forbedringsprosjekter og hva som skaper trivsel og motivasjon i det daglige arbeidet. Dette er meget viktig for videre drift ifølge Linda fra Lean Senter Nord.

-Engasjement, det er vitalitet, entusiasme og fordypning. Det er når vi blir så oppslukt av det vi gjør at tiden går fort. Har dere det sånn? spør Linda.

–Lørdag var det akkurat sånn, svarer Tove raskt. Da hadde vi besøk av 30 Bunnpris-sjefer. Da var vi veldig stolte av alt vi har fått til.