Kjære alle samarbeidspartnere - ledere, tillitsvalgte og verneombud. Siden tidlig i mars har dere stått skulder ved skulder, gjort en felles innsats for å redusere smitterisikoen og de økonomiske skadevirkningene.

Heller ikke nå kjenner vi omfanget eller resultatet av krisen. Vi kan ikke si at faren er over, eller om det ligger an til en ny stor oppblomstring med høyere smittetall, som en følge av Convid-19.

Samfunnet begynner å normaliseres og deler av næringslivet er på vei opp igjen. Samtidig er det frustrerende å registrere alle de næringene og bransjene som fortsatt sliter, nye konkurser, arbeidstagere permitteres og i verstefall mister sine arbeidsplasser. Vi er takknemlige for at det ser ut til å gå rett vei og opp igjen.

Vi i Fellestiltakene LO-VIRKE har full forståelse for at virksomhetene ved leder, tillitsvalgte og verneombud har hatt hendene fulle med viktige prioriteringer i en lang periode. Men når dere nå får en god lang sommer og høsten kommer, er det igjen tid for samarbeidstiltak, med fokus på godt partssamarbeid, samarbeidskonferanser og samarbeidsprosjekter.

Fellestiltakene LO-VIRKE tilbyr faglig og økonomisk støtte til utvikling av partsamarbeidet gjennom tiltak, som samarbeidskonferanser og samarbeidsprosjekter og utviklingsprosjekter i virksomhetene.

Fellestiltakene LO-VIRKE er nedfelt i Hovedavtalen mellom LO og Virke, og er organisasjonens beste felles medlemsfordel. Alle virksomheter som er organisert og er tilknyttet Hovedavtalen LO-Virke er velkommen til å benytte Fellestiltakene LO-VIRKE. Bare kontakt oss.

Med ønske om en flott sommer og et håp om at vi snart sees.