I grossistvirksomheten Astrup er det gjennomført et vellykket nærværsprosjekt som har medført både økt trivsel og redusert sykefravær.

Astrup er et familieeid selskap som ble grunnlagt på midten av 1800-tallet. Astrup driver grossistvirksomhet innen halvfabrikata av metaller og plast, og har en omsetning på ca 700 millioner i året. Styrelederen i dag tilhører femte generasjon fra familien Astrup, og bedriften har omlag 100 ansatte fordelt på avdelinger i Oslo, Bergen, Ålesund, Stavanger og Trondheim.

Initierte partssamarbeid for å redusere sykefravær

Over tid hadde man i Astrup vært bekymret for det høye sykefraværet i lager- og driftavdelingene i Oslo og Bergen. Gjennom NTF (Norsk Transportarbeiderforbund) og Virke tok Astrup kontakt med Fellestiltakene LO-Virke med et ønske om å ta tak i fraværsutfordringen.

Det ble opprettet en styringsgruppe bestående av arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgt og Fellestiltakene LO-Virke, med bedriftslegen som prosjektleder. Styringsgruppen hentet inn hjelp fra en organisasjonspsykolog, samt NAV og Opinion.  

Kartlegging av sammensatte utfordringer

Målsetningen for prosjektet var ikke bare nedgang i sykefraværet, men også økt trivsel. Det ble vektlagt å ha fokus på de positive faktorene for å lykkes. Reduksjonen i sykefraværet kommer som en bonus for å ha iverksatt gode tiltak for arbeidsmiljøet. Det var også viktig å forbedre mulighetene for tilrettelegging for de sykemeldte arbeidstakerne. Man ønsket å benytte seg av restarbeidsevene uten å gå på akkord med den enkeltes rettigheter.

Basert på en arbeidsmiljøundersøkelse fra 2014 anbefalte Fellestiltakene LO-Virke en rekke fokusområder som det var viktig å ta tak i. Det handlet blant annet om psykososiale utfordringer, internkommunikasjon, hjelpemidler, fotsmerter, arbeidstempo og utfordringer i forhold til leder.    

For å kunne ta tak i disse problemområdene ble det etablert tre arbeidsgrupper; Fysisk gruppe, psykisk gruppe og en gruppe for ledelse, kommunikasjon og læring.

Nærværsarbeidet i praksis

Den fysiske gruppen har gjennomført en rekke positive tiltak for å forbedre medarbeidernes fysiske arbeidsmiljø. Det ble innvilget formstøpte såler for arbeidsskoene, og avlastningsmatter for å redusere de opplevde fotplagene. Man investerte i trådløs styring av kran for å redusere slitasje på arm og skuldre, og det ble også innført andre ergonomiske tiltak på kontorplassene. Disse omfatter blant annet hev- og senkebord, bedre stoler, flere datamaskiner og 2-skjermsløsning.

Den psykiske gruppen avdekket at utfordringene på dette området var mer omfattende enn først antatt. Det ble hentet inn profesjonell hjelp fra det offentlige og fra organisasjonspsykologen. De berørte fikk individuell oppfølging og det ble holdt flere samlinger slik at alle fikk være med.

Gruppen for ledelse, kommunikasjon og opplæring har kartlagt behovet for opplæring, og videreutviklet opplæringsplanen. Man fikk også bistand fra organisasjonspsykologen med tilrettelegging for teambuilding på lagrene.  Her har det blitt vektlagt god ledelse, individuell coaching, medarbeidersamtaler og “hellige” team-møter.

Innsatsen har båret frukter

I 2016 foretok Astrup en ny arbeidsmilljøundersøkelse som viste forbedring på omtrent alle områder i løpet av de to årene med nærværsarbeid. Like gledelig kan Astrup skilte med å ha redusert sykefraværet fra ca 14 til 5 prosent!

I november avholdt Statens Arbeidsmiljøinstitutt en regional samling i Oslo. Her var Astrup representert og delte sine erfaringer fra nærværsarbeidet i sin virksomhet. Tilstede på scenen var Sven Erik Bredde fra ledelsen, tillitsvalgte Tor Rønning og verneombud Roger Olsen.