Fellestiltakene LO-VIRKE er i gang igjen med fysiske møter og konferanser. I tillegg vil vi komme med et digitalt kurstilbud.

Under Covid-perioden har vi gjennomført møter og konferanser digitalt. Nå kan vi endelig møtes fysisk igjen og vi har allerede flere konferanser planlagt gjennom høsten.

I samarbeid med med ledelsen og tillitsvalgte i din bedrift utarbeider Fellestiltakene LO-VIRKE program tilpasset deres behov. Noen aktuelle områder kan være samarbeid, samhandling, effektivisering, arbeidsmiljø og bedriftskultur.

Samarbeidskonferansene gjennomføres på organiserte kurs -og konferansesteder med deltakelse av sentrale ledere, tillitsvalgte og verneombud. Aktuelle temaer for samarbeidskonferanser kan være opplæring innen bransjen/arbeidslivets avtaleverk, arbeidsrettslige forhold eller roller- og rolleforståelse.

Samarbeidskonferansene utvikles i dialog med partene og videreutvikles på basis av utvikling i bedriftens kompetanse.

Samarbeidskonferanser et et svært nyttig virkemiddel for å etablere en felles forståelse mellom partene. God dialog er en av de viktige nøklene i et hvert samarbeid.

Gjennom en samarbeidskonferanse hvor alle partene er representert får man en felles arena for både å løfte frem utfordringer og muligheter. Et godt internt samarbeid demmer opp mot interne konflikter og gir virksomheten bedre mulighet til å jobbe med innovasjon og utvikling.

I etterkant av en samarbeidskonferanse kan kan Fellestiltakene LO-VIRKE bistå med å jobbe videre med ulike temaer i lokale eller regionale prosjekter.

I disse dager utvikler vi også et digital kursopplegg tilpasset våre tariffbundne medlemsbedrifter. Dette vil vi lansere i nær fremtid.

 

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby?

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

 

Runa Bolstad Laume, Rådgiver Næringspolitisk avdeling LO

Mobil: +47 948 85 676
E-post: runa.bolstad.laume@lo.no

 

Lars Hogne Kaldestad, Bedriftsrådgiver Virke

Mobil: 920 61 084
E-post: LHK@virke.no