Kjære alle samarbeidspartnere - tillitsvalgte, verneombud og ledere. Denne unntakstilstanden begynner å bli veldig langvarig. Vi håper dere fortsatt setter partssamarbeidet høyt og drar nytte av hverandre i deres daglige arbeid.

Fellestiltakene LO-VIRKE ønsker oss en ting til jul – Det er at vi i løpet av kort tid igjen kan dra ut å besøke dere på arbeidsplassene og arrangere samarbeidskonferanser med dere igjen. Når dere ser framover og planlegger deres nye aktiviteter så husk; Vi er her for dere.

Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva dere kan bruke oss til, bare det er en enighet og et felles ønske fra ledelsen og de tillitsvalgte i virksomheten. Tar det fortsatt lang tid før samfunnet åpner opp så oppfordrer vi dere allikevel å kontakte oss, vi gjør vårt ytterste for å tilrettelegge for dere, gjerne via digitale plattformer som for eksempel Teams.

Fellestiltakene LO-VIRKE tilbyr faglig og økonomiske støtte til samarbeid -og utviklingsprosjekter, og til partssammensatte samarbeidskonferanser, både store og små.