Fellestiltakene LO-VIRKE er tilgjengelige for dere selv om vi nå ikke har mulighet til å møtes fysisk.

to personer med laptop rundt et bord

Der vi tidligere gjennomførte samarbeidskonferanser på organiserte kurs -og konferansesteder med våre samarbeidspartnere, møtes vi nå på Teams for digital gjennomføring.

Sammen med ledelsen og tillitsvalgte i din bedrift utarbeider vi skreddersydd program til deres behov. Eksempelvis setter vi opp moduler hvor vi møtes på Teams et par timer om gangen med bidragsytelse og deltakelse som er tilpasset partene.

Ved å sette av tid, både til opplæring og til hverandre, vil det bidra til å skape gode relasjoner mellom dere som samarbeidspartnere. Dette vil bygge tillit og skape felles forståelse. Det er enklere å strekke seg mot mål og oppnå disse om alle tolker oppgaven likt og forstår hvorfor arbeidet er viktig.

Samarbeidskonferansen gjennomføres med deltakelse av sentrale ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dere deltar via egne skjermer eller i mindre grupper på felles skjerm.

Her er eksempel på et program i moduler som går over 8 uker. Kun fantasien setter grenser for moduloppbygging og gjennomføring.

 

Agenda, to timer pr. modul: 

Uke 1
- Introduksjon av Fellestiltakene LO-VIRKE.
- Bedriften i dag og veien videre.
- Partenes forventninger, og samtale om utvikling og videre samarbeid.

Uke 2
- Åpenhet, ærlighet og tillit i partssamarbeidet.

Uke 3
- Lov og avtaler, juridiske betraktninger og styringsrett.

Uke 4
- Hovedavtalen LO-Virke med vekt på samarbeid bestemmelsene.

Uke 5
- Helse, miljø og sikkerhet - rolleforståelse mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Uke 6
- Gruppeoppgaver, som også gjennomføres fram til neste samling.

Uke 7
- Refleksjon av gjennomførte oppgaver og innledning til neste samling

Uke 8
- Utvikling i bedrift, partssamarbeid og medbestemmelse

 

Kontakt oss for en hyggelig prat, vi er her for dere!