Man skal være knallgod på sykefraværsoppfølging og behandle de ansatte likt på tvers av avdelinger. Men, det er når man snur fokuset til å jobbe med hva som kan bli bedre på ulike områder i virksomheten og for den enkelte, at de store gevinstene kommer. Dette tar tid og krever fokus og oppmerksomhet. Altså økt nærvær, redusert sykefravær. Fokus på nærvær er et kontinuerlig arbeid som krever oppmerksomhet, innsats, mål, ressurser og gjennomføring. Ressurser i form av at det må settes av tid til å jobbe med tilrettelegging, forbedring av arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) og ressurser i form av at det kanskje må gjøres noen investeringer, eller at prosesser må endres. Se, lytt og hør på folk.

Gi meg en grunn til å gå på jobben – Hvorfor er det bedre for meg å gå på jobb i dag, enn å være hjemme?

Fellestiltakene LO-VIRKE har lang erfaring med nærværsprosjekter i ulike virksomheter. Resultater oppnås over tid. Kortsiktig fokus fører ofte til kortsiktige resultater. Sykefraværet går ned i en liten periode, for så å gå opp igjen til nye høyder. Altså vondt verre. Derfor har våre nærværsprosjekter et treårsfokus med handlingsplan for hvert av årene. Hva som ønskes forbedret er det partene i virksomheten som jobber med og bringer inn i linjen som varige forbedringer.

Dette gjør vi sammen med IKEA:

IKEA har sammen med Fellestiltakene LO-VIRKE gjennomført et 3-årig nærværsprosjekt hvor hele organisasjonen har vært involvert. I løpet av disse tre årene har det blitt arrangert samarbeidskonferanser og styringsgruppemøter i tillegg til fortløpende implementering av tiltak. I løpet av prosjektperioden ble også samarbeidet styrket med både vernetjenesten og HK.

For IKEA har prosjektet resultert i et mer stabilt nærvær. Å jobbe med nærvær er ikke et prosjekt med en start- og sluttdato, men et kontinuerlig arbeid der man stadig kan bli bedre. IKEA kommer alltid til å ha et høyt og stort nærværsfokus og setter seg stadig nye mål.