Det kan ofte være mange og sammensatte grunner til at en virksomhet, avdeling eller butikk ikke når sine resultater. En av dem er like fullt at man både går og jobber i flere retninger etc.

Per Sivle sa det slik; - Dit ein ser, dit kjem ein.

Skal flere likevel komme til målet og hele virksomheten, må en hjelpe hverandre, samarbeide, være åpne og ærlige i prosesser. Det er mange metoder for å komme til målene, men noen er bedre enn andre. Blant annet å samarbeide og samhandle om både kultur og forbedringer av prosesser. Samarbeidskultur er viktig i digitaliseringens paradigme. Noen må kunne skikkelig godt det som legges inn for å får gode resultater ut. Virksomheter hvor partene ivaretar sine interesser, blir robuste i sine roller i samarbeidet og samarbeider om forbedring og utvikling av virksomhetens kultur, er mye mer rustet i tider med svingninger og i vanskelige tider. De vet hva som skal til for å føre virksomheten videre, og de evner det ofte.

Fellestiltakene LO-VIRKE har erfaring fra flere kulturprosjekter, hvor man har startet helt på det enkle av prosesser i virksomheten, hvilket er å si «HEI» til hverandre. Videre til at «Vi bryr oss» og «Arbeidsglede på jobb» og mye mer.