Rådgivning

Fellestiltakene LO-VIRKE bidrar med rådgivning på et overordnet nivå i etablering og organisering av det bedriftsinterne partssamarbeidet.

 

Samarbeidskonferanser

Fellestiltakene LO-VIRKE gjennomfører samarbeidskonferanser som er tilpasset den enkelte bedrifts problemstillinger/ utfordringer når det gjelder samarbeid, samhandling, effektivisering , arbeidsmiljø, bedriftskultur med mer.

 

Prosjekter

Siden oppstarten i 2008 har Fellestiltakene LO-VIRKE fasilitert en rekke prosjekter utført i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner. Vi har også gjennomført prosjekter internt i virksomhetene for å bidra til bedre samarbeid og økt verdiskapning.

 

Kurs

Fellestiltakene LO-VIRKE gjennomfører kontinuerlig samarbeidskurs. Kursene er skreddersydd for den enkelte bedrifts problemstillinger, behov, ønsker og ressurser til implementering og gjennomføring.

Bruk oss!

Det kan koste mer å la være.

Få informasjon om hva vi kan bistå din virksomhet med.

KONTAKT OSS