Prosjekter mellom organisasjonene:

 

Veileder for miljø og klima i handelen

Veilederen er et resultat av et Fellestiltaksprosjekt om klima- og miljø i handelen hvor oppdragsgiverne har vært LO, HK og Virke med bred støtte fra Fellestiltakene LO - VIRKE. Clas Ohlson og Plantasjen har medvirket med ansatte, tillitsvalgte og ledelse fra hovedkontorer og enkelte butikker.

 

The Textile Interchange Project – The TIP

Gjennom The TIP har vi laget en læringsressurs for videregående elever for å gi deg svar på disse og flere spørsmål. The TIP har som mål at ungdom på skolen skal lære om global og etisk handel innen tekstilindustrien.

 

Seniorpolitikk i varehandelen

Det finnes mye kunnskap om seniorpolitikk i norsk arbeidsliv, men det har vært større fokus på noen deler av arbeidslivet enn andre. I en nyere kunnskapsstatus over forskning på eldre og yrkes­deltakelse pekes det på at det finnes mindre kunnskap om tiltak og virkemidler i små og mellom­store bedrifter.

 

Forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen

Prosjekteiere er Fellestiltakene LO-VIRKE, Handel og Kontor i Norge og Virke. Prosjektet har egen partssammensatt styringsgruppe bestående av prosjektleder og prosjekteierne.

 

Bedriftsutvikling i handel og service: Økt samarbeid – økt verdiskaping

Partsbasert utviklingsprosjekt gjennomført i den enkelte bedrift blant annet med sikte på økte og forbedrede arbeids- og samarbeidsforhold i handels- og servicenæringen.

 

Ufrivillig deltid – kartlegging og tiltak

Et tredelt forskingsprosjekt skal blant annet kartlegge omfang og gjennomføre tiltak med sikte på redusert deltidsandel blant en rekke yrkesgrupper innen varehandelen.

 

Den urbane nærtransportsjåførens arbeidshverdag

Kartleggingsstudie blant transportsjåfører i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo som beskriver de urbane nærtransport-sjåførenes arbeidshverdag og skal generere forbedringstiltak.

 

Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt

Kartleggingsprosjekt som skal bidra til å redusere sykefraværet blant yngre, gravide kvinner i handels- og servicenæringen.

 

Nye IA-opplæringsverktøy

Tre nyproduserte filmer med læringsstøtte på web skal gjøre aktørene i bedriftene bedre rustet i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.

Prosjekter i virksomhetene:

 

Prosessledelse i prosjekter

Gjennom dialog og prosesser over tid ser vi at bedriftspartnerne blir mye mer konstruktive, profesjonelle og løsningsorienterte i sin kontakt med hverandre, og mer opptatt av hvordan det faktisk går med virksomheten og hva som kan gjøres bedre.

 

Kompetanseløft for Bunnpris

Fire Bunnprisbutikker på Mo investerer i samarbeid og kompetanse for å møte morgendagens konkurranse. Prosjektet, som går gjennom hele 2018, skal benytte LEAN som arbeidsmodell.

 

Har dere forslag til virksomhetens utvikling som kan gjennomføres i samarbeid mellom partene?

Dette kan for eksempel være sykefravær/nærvær, IA, bedriftskultur, arbeidsmiljø, effektivisering, medvirkning, forbedringstiltak, medarbeiderdrevet innovasjon eller medarbeiderdrevet lean.

Kontakt oss for en prat om gjennomføring.

Bruk oss!

Vi kan bistå med å gjennomføre prosjekter i organisasjoner og virksomheter.

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

KONTAKT OSS