Mål:

 • Prosjektet skal bidra til styrket samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og bedriftens ledelse
 • Økt kunnskap om omfanget av a-krim i varehandelen
 • Kompetanseheving (ansatte, tillitsvalgte, ledere)
 • Utarbeide verktøy for resultatmåling
 • Utarbeide veileder(e)/rutiner
 • Bidra til å imøtegå a-krim hos leverandører og i lokalmiljøet
 • Varslingsrutiner til tilsynsmyndighetene

 

A-krim er i prosjektet definert som:

 • Urimelige arbeids- og lønnsforhold
  • Det er avtalt å legge tariffavtale mellom HK og Virke som utgangspunkt for en vekting av lønnsforholdene
 • Organiserte kriminelle handlinger i og vedrørende arbeidsforhold
 • Svart arbeid
 • Omsetning av tyvgods/heleri
 • Skatte- og avgiftsunndragelser

 

Status:

 • Analyse av varehandel mht. risikoområder
 • Utført spørreundersøkelse om omfang, trusler, rutiner og tiltak
 • Samtaler med virksomheter / tillitsvalgte
 • Workshop gjennomført med virksomheter, tillitsvalgte, HK og Virke
 • Innhentet Best Practice, rutiner, avtaler fra virksomheter og relevante andre bransjer

 

Tidsplan:

 • Ferdigstilles 30. juni 2018