Gjennom IA-avtalen har partene i arbeidslivet forpliktet seg til å utvikle skoleringsopplegg som setter de ulike aktørene på virksomhetsnivå i stand til å skjøtte sine roller i IA-arbeidet. Disse nye opplæringsverktøyene består av tre 30 minutters, interaktive filmer under tittelen ”Inkluderende?” og handler om hvordan en kan bidra til et inkluderende arbeidsliv på arbeidsplassen og i virksomheten. Filmene er hovedsakelig rettet mot tillitsvalgte og ledere i bedriftene.

I tillegg er det utviklet temasider med læringsressurser, verktøy og linker som støtte til filmene. Filmene kan brukes av alle typer virksomheter i hele Norge, både med og uten IA-avtale. For bruk av filmene i egen virksomhet og mer informasjon les mer på www.inkluderende.no

”De interaktive filmene er en fin måte å ufarliggjøre diskusjoner om vanskelige temaer, samtidig som nettsiden også kan brukes som et oppslagsverktøy om alt fra regleverk til forebygging av sykefravær.”

Marte Buaas, rådgiver arbeidslivpolitikk, VIRKE

Fakta:

Bransje: Næringslivsvirksomheter
Varighet/Tid: Lansering 27. september 2011
Aktører: LO-VIRKE, KS, NHO, Spekter, Akademikerne, Unio, YS samt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.