Det kan være reduksjon av sykefravær, nærværsarbeid, informasjon og kommunikasjon, samarbeid gjennom omstilling, utvikling av bedrifts- og prestasjonskultur osv.

Når bedriftspartnerne har opparbeidet en god og tillitsfull dialog og samarbeidsplattform, kan Fellestiltakene LO-VIRKE gi støtte til lokale prosjekter i virksomhetene. Dette er prosjekter som bedriftspartnerne selv ønsker for å styrke det bedriftsinterne samarbeidet

Det er blant annet gitt støtte til prosjekt innen nærværs- og kulturutvikling ”Vi bryr oss” ved ASKO Midt-Norge, som startet i 2010. Prosjektet er i ferd med å gi effekt og har blant annet bidratt til 3,1 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet ved bedriften.

” Vi er nå bare 0,1 prosentpoeng fra å nå målsettingen for tilstedeværelse. Prosjektet har også resultert i en god økning på indeksen i vår medarbeider undersøkelse, det er iverksatt flere aktiviteter som har gitt økt kunnskap om betydning av fysisk aktivitet hos den enkelte medarbeider, og prosjektet har også medført en økt fokus på medarbeiderskap og medarbeider involvering”.

Harald Brekke, ASKO MIDT-NORGE.