Butikkmedarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, servitører og kantinemedarbeidere er yrkesgrupper med høy deltidsandel viste studier gjennomført i regi av LO/FAFO.

Fellesprosjektet så nærmere på deltid, og spesielt ufrivillig deltid, i bransjen. Gjennom økt kunnskap, bruk av lov og avtaleverk, felles prosjekt og samarbeid ønsket man utprøving av tiltak for å redusere ufrivillig deltid og øke kompetanse der hvor det var ønskelig.

Prosjektet var tre-delt, der første fase kartla omfanget av og årsakene til deltid innen varehandel. I andre fase ble gjennomført tiltak for å redusere ufrivillig arbeid og i tredje fase ble vellykkede tiltak videreutviklet til metoder og materiell som kan brukes av partene videre. Prosjektfasene ble finansiert med midler fra Fellestiltakene LO-VIRKE og fra bevilgninger på statsbudsjettet 2011, der Regjeringen satt av 25 millioner kroner som ledd i en treårig offensiv for å begrense frivillig deltid og bedre muligheten for heltid.

“Fase 1 var kartlegging av situasjonen og ble gjennomført i form av spørreundersøkelser. Respondentene var butikksjefer og andre med personalansvar, tillitsvalgte og ansatte innen ulike deler av varehandelen. De første undersøkelsene ble sendt ut i januar 2012 og deretter løpende i etterfølgende måneder. Temaer var blant annet arbeidstidsønsker og arbeidstidsplanlegging, hvilke forhold som kan bidra til at det er lett eller vanskelig å tilby større stillinger og hvordan ønsker fra butikkansatte om større stillingsandel kan møtes. Resultatene ble oppsummert i en kortfattet rapport som ble brukt i det videre prosjektarbeidet.”

Kristine Nergaard, forsker Fafo.

Fakta:
Bransje: Varehandel
Oppstart: 2012
Aktører: VIRKE, Handel og Kontor, FAFO