Prosjektet skal blant annet også muliggjøre læring i en bedrift gjennom å stimulere til samarbeid og økt kunnskapsnivå mellom partene, muliggjøre spredning av kunnskap om nærtransportsjåførenes arbeidsbetingelser til andre bedrifter samt bidra til å øke kunnskapsnivået hos næringslivsgruppene i de største byene med sikte på tilrettelegging både på privat og offentlig grunn

”Prosjektet har tilført inngående kunnskap om de forhold som påvirker våre sjåførers arbeidshverdag. Dette har gjort oss i stand til å sette større fokus på særskilte forbedringsområder som sjåførene selv har utpekt. Konkrete tiltak har blitt iverksatt. Resultatene fra prosjektrapporten har blitt presentert i ulike lederfora på flere organisasjonsnivåer i ASKO, og vi ser at prosjektet har bidratt til å styrke vårt kontinuerlige arbeid med å sikre gode og forbedrede HMS-forhold for våre medarbeidere».

Svein Sollie, direktør distribusjon, ASKO NORGE AS

Fakta:
Bransje: Transport, Samferdsel
Varighet: Fra 1.7.2009 til 31.3.2010
Aktører: LO-VIRKE, NTF, AFI og andre bransjeinteressenter