Veilederen er et resultat av et Fellestiltaksprosjekt om klima- og miljø i handelen hvor oppdragsgiverne har vært LO, HK og Virke med bred støtte fra Fellestiltakene LO - VIRKE. Clas Ohlson og Plantasjen har medvirket med ansatte, tillitsvalgte og ledelse fra hovedkontorer og enkelte butikker.

Fellestiltakene LO - VIRKE ønsket fokus på hvordan man gjennom samarbeid, bred medvirkning og god dialog i virksomhetene sørget for at klima- og miljøspørsmål etableres som et permanent og aktuelt tema i virksomhetens samarbeidsfora. Varehandelen ble valgt som en felles arena for prosjektet, fordi den er et bindeledd i møte mellom bedriften, produsenter, underleverandører og forbrukere.

Målet med samarbeidet har vært å bidra til reduksjon av klima- og miljøbelastninger, spre kunnskap og inspirere til handling hos medvirkende bedrifter.

Erfaringen fra prosjektet viser at miljøtiltak er lønnsomme både konkurransemessig, for arbeidsmiljøet internt og økonomisk.
 

Last ned veilederen som pdf her: