En nøkkel til utvikling av arbeidsplasser og virksomheter er forbedring av samarbeidet i bedriftene. En forutsetning for å lykkes med dette er at partene ønsker å forbedre praksis.

Felles motivasjon er avgjørende!
Rådgivningsprosessen starter derfor alltid på initiativ fra bedriftene selv, etter at den er forankret mellom bedriftspartene internt.

Deretter avtaler vi et innledende møte, hvor vi gir mer informasjon om hva vi kan tilby. Sammen drøfter vi problemstillinger, ambisjoner, opplegg og fremdrift.

Gjennom en slik prosess kan Fellestiltakene LO-VIRKE utarbeide et opplegg som er skreddersydd til den enkelte bedrift. Rådgivningstiltak som gjennomføres med Fellestiltakene LO-VIRKE kan støttes både økonomisk og faglig. Det forutsetter at både ledelse og tillitsvalgte deltar aktivt i rådgivningsprosessene.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå dere med. Bruk oss!

Bruk oss!

Vi kan bidra med objektiv rådgivning i partssamarbeidet.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

KONTAKT OSS