I begynnelsen av oktober 2018 samlet partene i Lean-prosjektet seg for å diskutere tiltakene som var iverksatt så langt i år, og å stake ut veien videre. På den historiske Røssøygården var alt tilrettelagt for å dele erfaringer og jobbe med team building.

Sekretariatslederne Lars Hogne Kaldestad (Virke) og Renate Klopp (LO) fra Fellestiltakene LO-VIRKE er svært fornøyd med deltagernes innsats og gjennomføring.

– Partene har utviklet seg masse siden vi startet. De har blitt dyktige på å kommunisere med hverandre og alle er opptatt av å bidra. Det er veldig gøy å se! Men det å få varige resultater fra Lean krever langsiktighet, noe som kan være utfordrende i dagligvarebransjen.

Alle må være med på laget

Det var en entusiastisk gjeng som var samlet på Røssøy-gården for å dele erfaringer fra Lean-prosjektet. I løpet av konferansen arbeidet deltagerne i diskusjonsgrupper med ulike problemstillinger. En av oppgavene handlet om å kartlegge hvilke konkrete tiltak de ønsket å fokusere på fremover for å fortsette den gode utviklingen. Blant det som kom frem var opplæring av nyansatte, fokus på å løfte frem gode resultater og det å ikke la nye rutiner skli ut. Alle var enige om at det var viktig å beherske metodene som ble tatt i bruk før nye tiltak ble innført. Beskrevet med Lean-terminologi ønsker butikken å jobbe videre med både 5S og A3 som arbeidsmetodikker. Til nå er det kun én av butikkene som har kommet i gang med A3, mens de andre har innført 5S på lager og i butikk.

Tillitvalgte på Langmoheia, Marit Brattland mener at erfaringene med prosjektet har styrket motivasjonen for å fortsette å jobbe på denne måten. 

– Vi er mer motivert enn noen gang og føler at vi er godt i gang.

Paulina Wozna, verneombud og ansatt på Mosenteret er enig:

– Det er lettere å forstå teorien nå som vi har fått praktisk erfaring.

Lean-reisen fortsetter i 2019

Initiativtaker og deleier Ørjan Skonseng ønsker å innføre A3 i butikkene i løpet av 2019, og både ledere og tillitsvalgte er enige i at de ønsker å fortsette bedriftsutviklingen de har påbegynt sammen.

Fellestiltakene LO-VIRKE er opptatt av at prosjektet etter hvert skal bæres videre av det lokale partssamarbeidet i butikkene. Sekretariatslederne er enige om at den erfaringen partene i Bunnpris-prosjektet har opparbeidet seg kan være nyttig for andre bedrifter. De ønsker å invitere partene til å stille som referanser og å dele erfaringene sine med andre bedrifter som vurderer lignende tiltak. I første omgang ønsker de å invitere eier og hovedtillitsvalgt til å prate på samarbeidskonferansen mellom LO og Virke.

– Vi håper at de vil bli mer selvdrevne i løpet av neste år, men vi ser ikke bort fra at vi kan videreføre støtten en periode til. Vi skulle gjerne sett at både 5 S og A3 ble innført før 2018 var omme, og at partene går sammen om å lage en søknad som beskriver planen videre og definerer noen mål som skal gjennomføres innen neste samarbeidskonferanse.  

 

Les mer om partssamarbeidet som ligger til grunn for Lean-prosjektet

Les mer om hvordan Bunnpris-butikkene tok i bruk Lean-metodikken i dagligvarebransjen.

 

Renate og Hogne på vei ut til Røssya.

For andre gang dro sekretariatslederne fra Fellestiltakene LO-Virke til vakre Røssøya for å bistå partssamarbeidet i Bunnpris-prosjektet. Fra venstre Renate Klopp (Sekretariatsleder for LO) og Lars-Hogne Kaldestad (Sekretariatsleder for Virke).

 

Ledere og tillitsvalgte i diskusjon under konferansen.

Partssamarbeidet har utviklet seg mye gjennom prosjektet, og partene har blitt enda flinkere til å lytte til hverandre. Fra venstre Ørjan Skonseng (leder og deleier), Monica Leirbekkhei (tillitsvalgt på Bunnpris Gruben) og Paulina Vosna (verneombud på Bunnpris Gourmet Mo).

 

Konferansedeltagerne på topptur den siste dagen

Konferansen på Røssøya bestod av foredrag, oppgaver, teambuilding og fantastiske naturopplevelser. Etter intensivt faglig program og erfaringsutveksling synes gjengen det var deilig å få litt frisk luft. Fra venstre: Renate Klopp (LOs sekretariatsleder fra Fellestiltakene LO-Virke), Monica Leirbekkhei (tillitsvalgt Bunnpris Gruben), Ørjan Skonseng (medier og leder), Marit Valla (hovedtillitsvalgt for prosjektet og Bunnpris Båsmoen), Brigt Aslak Hjelle (foredragsholder fra NAV, Inkluderende Arbeidsliv), Elisabeth Claussen (leder Bunnpris Langmoheia), Marit Brattland (tillitsvalgt Bunnpris Langmoheia), Stian Oddvang (tillitsvalgt Bunnpris Gourmet), Hilde Dille Johansen (leder Bunnpris Gourmet), Hildes datter og Paulina Wozna (verneombud Bunnpris Gourmet).