Innhold

Hva er Fellestiltakene LO-VIRKE?

Hvem kan benytte seg av Fellestiltakene LO-VIRKE?

Hvordan er Fellestiltakene bygd opp?

Hva kan Fellestiltakene bistå med?

Hva kan Fellestiltakene bidra til?

Hvilken kompetanse finnes i Fellestiltakene?

Hva forventes av virksomhetene?

Søknadsfrist for tiltak og utviklingsprosjekter?

Hjelp og støtte i nærværsarbeidet (sykefraværsarbeid)?

Hjelp og støtte til et godt arbeidsmiljø?

Hjelp og støtte til en god bedriftskultur?

Hjelp og støtte til kontinuerlig forbedringsarbeid?

Hva annet kan dere gi støtte og bidrag til?

 

 

Hva er Fellestiltakene LO-VIRKE?

Fellestiltakene LO-VIRKE er et samarbeidsprosjekt mellom LO og Virke. Tanken er å bidra til et godt partsamarbeid i virksomhetene basert på medbestemmelse og medvirkning.  Tillit, åpenhet og samarbeid er sentrale begreper for å sikre trygge og lønnsomme virksomheter.

^Til toppen

 

Hvem kan benytte seg av Fellestiltakene LO-VIRKE?

Fellestiltakene LO-VIRKE er partenes beste medlemsfordel og er nedfelt i Hovedavtalene mellom LO og Virke. Alle virksomheter med tariffavtale som er omfattet av Hovedavtalen LO-Virke kan benytte seg av Fellestiltakene LO-VIRKE.

^Til toppen

 

Hvordan er Fellestiltakene bygd opp?

Eieren av Fellestiltakene har opprettet et partssammensatt styre på seks personer. Tre kommer fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og tre kommer fra arbeidstakerorganisasjonen LO (en fra LO, en fra Handel og Kontor, og en fra Fellesforbundet).

Fellestiltakene LO-VIRKE drives til daglig av et felles sekretariat bestående av en sekretariatsleder fra LO og en fra Virke.

^Til toppen

 

Hva kan Fellestiltakene bistå med?

Vi i Fellestiltakene kan bistå med rådgivning, opplæring og faglig og økonomisk støtte til utviklingsprosjekter i virksomheten.

Vi kan fasilitere og gjennomføre samarbeidskonferanser basert på deres kunnskapsnivå og ønsker for virksomheten.

Vi kan i samarbeid med dere fasilitere, gjennomføre og finansiere utviklingsprosjekter basert på deres ønsker og behov for utvikling.

Her er eksempler på gjennomførte utviklingsprosjekter i samarbeid med Fellestiltakene.

^Til toppen

 

Hva kan Fellestiltakene bidra til?

  • Styrke partsamarbeidet i din virksomhet
  • Medbestemmelse og forutsigbarhet
  • Nettverksbygging
  • Utvikling og innovasjon
  • Kompetanse- og kunnskapsutvikling
  • Økt lønnsomhet og verdiskapning


^Til toppen

 

Hvilken kompetanse finnes i Fellestiltakene?

Vi har mange års erfaring fra nærings- og organisasjonslivet. I tillegg har vi bred erfaring og kunnskap om partsamarbeid, og utviklings- og prosjektarbeid. Vi har god veiledningserfaring som bidrar til å hjelpe dere videre i det gode samarbeids- og utviklingsarbeidet .

Fellestiltakene har gjennom mange år vært sentrale bidragsytere i utviklingsarbeidet i mange virksomheter og prosjekter. Denne erfaringen kommer dere til gode.

Virke, LO og forbundene har til sammen enorme ressurser og høy fagkompetanse som vi drar nytte av og kan benytte i vårt arbeid.

^Til toppen

 

Hva forventes av virksomhetene?

Når dere inngår et samarbeid med Fellestiltakene LO-VIRKE forventes det at dette er ønsket fra begge parter. Det forventes at ledelse og tillitsvalgte er samstemte om behovet for bistand, og at det settes av tilstrekkelig med tid til arbeidet. Begge parter må delta aktivt i arbeidet og stå samlet i gjennomføring og beslutninger.

Dere kan bare bruke oss når både ledere og tillitsvalgte er enige. Vi i sekretariatet kan arbeide med hver vår part i et tidsrom, rettet mot et felles tiltak. 

Har dere spørsmål kan dere kontakt oss på hver deres side. Tillitsvalgte og arbeidstakersiden kontakter LOs representant, og ledelsen og arbeidsgiversiden kan kontakte Virkes representant i Fellestiltakene.

^Til toppen

 

Søknadsfrist for tiltak og utviklingsprosjekter?

Fellestiltakene opererer ikke med noen frister for søknad. Det er bare å kontakte oss og prosessen settes i gang. 

^Til toppen

 

Hjelp og støtte i nærværsarbeidet (sykefraværsarbeid)?

Vi kan veilede, støtte og legge til rette for aktivitet, enten det kursing, kompetanse og/eller utviklingsprosjekter. Det er en forutsetning at arbeidet eies og drives av partene i virksomheten.

Ta gjerne kontakt med oss så arrangere vi et informasjons- og planleggingsmøte hvor vi kan vise hvilke muligheter som finnes.

Les mer om: Fra sykefravær til nærvær

^Til toppen

 

Hjelp og støtte til et godt arbeidsmiljø?

Med utgangspunktet i hva dere definerer som et godt arbeidsmiljø kan vi i fellesskap legge til rette for prosesser som først avdekker hvor dere er i dag, og hvordan arbeidsmiljøet egentlig er. Dette kan gjøres gjennom forskjellige undersøkelser. Når utgangspunktet er klart starter prosessen med å finne fokustiltak for å fremme et bedre arbeidsmiljø hos dere.

^Til toppen

 

Hjelp og støtte til en god bedriftskultur?

Sammen med partene i din virksomhet kan vi legge til rette, og planlegge for, samarbeidsprosjekter som setter fokus på det dere ønsker skal prioriteres. Vi har erfaringer fra mange samarbeidsprosjekter, og vi ser at nøkkelen til suksess er bred medvirkning og involvering.

Har dere tanker og ideer om hvordan dere ønsker å arbeide med bedriftskulturen – ikke nøl med å kontakte oss. Vi finner gjerne veien videre sammen.

Les mer om: Kulturbygging

^Til toppen

 

Hjelp og støtte til kontinuerlig forbedringsarbeid?

Kontinuerlig forbedringsarbeid ligger jo litt i navnet. Det er ofte behov for et startskudd, og det kan være behov for opplæring og kunnskapspåfyll. Nåsituasjonen er viktig å ha klart for seg før felles mål settes, og man kan utarbeide egne oppfølgingssystemer.

Kontakt oss gjerne for en prat og eventuelt planlegging videre.

^Til toppen

 

Hva annet kan dere gi støtte og bidrag til?

Vi kan i utgangspunktet gå inn i et samarbeid med dere, uansett tema og behov. Det som er viktig er at dere står sammen, og at det er ønskelig fra begge parter å jobbe sammen for en god framtid i en lønnsom og god virksomhet.

^Til toppen

Bruk oss!

Klar for å ta en prat med oss?

Vi står parat for å hjelpe våre medlemmer.

KONTAKT OSS