Utvalgte prosjekter

Siden oppstarten i 2008 har Fellestiltakene LO-VIRKE fasilitert for en rekke prosjekter utført i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner. Her er et utvalg av dem

Hva gjør vi?

Fellestiltakene LO-VIRKEs hensikt er å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene. Vi hjelper til med rådgivning og prosessledelse, samt arrangerer kurs og konferanser.

Lars Hogne Kaldestad, VIRKE
Tlf: 22 54 17 50 Mob: 920 61 084
Renate Klopp, LO
Tlf: 23 06 16 95 Mob: 918 48 673